Tweelingeninfo september 2022

Vanuit de directie:
 
De eerste drie weken zitten er al weer op. We zijn het schooljaar goed gestart met elkaar. Fijn dat we zoveel ouders en kinderen hebben mogen verwelkomen tijdens de ouderavonden. Ook is het eerste inloopkwartier van dit schooljaar ook al weer geweest. In de schoolkalender vindt u wanneer deze inloopkwartieren en/of koffie-ochtenden plaatsvinden. 
 
Vanaf deze week is de bibliotheek na schooltijd open zodat u samen met uw kind boeken kan lenen voor thuis. Op de Planetenlaan is dit op dinsdag en op de Turfveldenstraat op donderdag. Verderop in deze nieuwsbrief leest u hier meer over.
 
Ook wordt er hard gewerkt aan de bouw van onze nieuwe school /spilcentrum. Binnenkort hopen we dat op de bouwplaats steeds meer de contouren zichtbaar worden van de school. Als school zijn we in ieder geval druk bezig met de plannen voor de nieuwbouw.

Agenda:
 
26-09     start week tegen het pesten
28-09     start kinderpostzegelactie
30-09     vrije dag groepen 1 en 2
04-10     wereld dierendag
05-10     dag van de leraar, studiedag alle leerlingen vrij
05-10     start kinderboekenweek
07-10     inloop koffie-uurtje Turfveldenstraat
11-10     SPIL avond groepen 1 en 2
13-10     afname NIO groep 8
16-10     afsluiting kinderboekenweek
21-10     start herfstvakantie, leerlingen ’s middags vrij
21-10     uitgave Tweelingeninfo

                                                                                Verjaardagen

                      
 September
1 Rayan 1-2c
4 Donya 8a
7 Ashanti 8a
9 Luciano 8a
11 Ceren 7a
12 Achraf 1-2c
13 Amani 8a
13 Jayden 7a
13 Sarina 1-2a
14 Kyle 8a
18 Elize 7a
21 Dzhani 6/7
25 Deniz 1-2c
26 Chanel 3a
29 Imran 6/7
 
2
Oktober
Jelle
 
5a
4 Xiuly 8a
4 Ali 5a
5 Damian 1-2a
7 Denvy 1-2c
9 Sayfeddine 4a
10 Teyim 4a
13 Joanna 3a
13 Joëlla 3a
15 Yousri 1-2a
17 Romy 1-2c
21 Igor 6/7
 


 

Groep 8
Het nieuwe schooljaar is al begonnen,
nieuwe groepen dus ook nieuwe leerlingen!
 
Groep 8 en de middelbare school
De groep achters vinden het leuk raar, spannend dat ze nu de oudste zijn, Ze gaan dit jaar ook nog de musical doen de andere hebben er meer zin in en de andere juist niet. Afscheid komt eraan en ze vinden dat niet zo leuk ze gaan elkaar missen en de basisschool waar ze zijn opgegroeid. 
 
Wat er nieuw is
In plaats van 1 leerplein hebben we er nu 2 waarbij 1 juf Jacha´s kantoor is dat je alleen kan gebruiken voor levelwerk en de andere voor de leerlingen . We hebben nu ook leerlingen van Oekraïne en Rusland. de leerlingen van groep 7/8 en van de normale groep 7 zijn samen een hele groep 8 geworden waar ze beetje aan moeten wennen.
 
Overig
26 september is het week tegen pesten!
28 september start de kinderpostzegelactie.
 
Groetjes, Sophia en Donya

Kinderpostzegelactie 2022
Het thema dit jaar is: Geef kinderen de wind mee. Vanaf woensdag 28 september t/m 5 oktober kunt u onze ‘verkopers’ weer aan de deur verwachten.


Kennismakingsavonden.
 
De afgelopen week zijn er op beide locaties de kennismakingsavonden gehouden. Veel ouders kwamen kennis maken met de leerkracht van hun kind(eren) en een kijkje nemen in de klas. Dank voor uw aanwezigheid en belangstelling.


Luisje in haar? Kammen maar!
 
Nu de eerste weken van school er weer op zitten willen wij u vragen uw kind weer regelmatig te controleren op luizen. 
Wat u zelf kunt doen? 
  • Controleer regelmatig op hoofdluis. Gebruik hierbij een fijntandige kam. 
  • Kom in actie als u hoofdluis vindt.
  • Kam het haar gedurende twee weken elke dag goed uit met een fijntandige kam, in combinatie met crèmespoeling. 
  • Hoofdluis is erg besmettelijk. Meld daarom in uw omgeving dat uw kind hoofdluis heeft. Denk aan school, kinderopvang, ouders van vrienden en (sport)clubs.