Tweelingeninfo oktober 2022

Vanuit de directie:

Deze vrijdag start de herfstvakantie! De kinderen zijn vrijdagmiddag 21 oktober in de middag al vrij. Dit staat ook in onze schoolkalender maar via deze weg nogmaals een herinnering dat u de kinderen deze vrijdag om 12.00u op de Turfveldenstraat en 12.15u op de Planetenlaan dient op te halen.
Ook ontvangt u deze week een uitnodiging van ons om intekenen voor het voortgangsgesprek over uw kind. Deze gesprekken vinden plaats op 7 en 8 november. We willen dan graag alle ouders spreken om met elkaar de ontwikkeling en voortgang van uw kind te bespreken. Intekenen voor deze gesprekken gaat via onze schoolapp. Mocht u deze app nog niet hebben of er niet uitkomen dan staat er op onze website www.bstweelingen bij het kopje school-schooldocumenten een handleiding hoe u deze app kunt vinden en kan installeren. Komt u er toch niet uit laat het ons dat even weten via de groepsleerkracht of per mail op tweelingen@skpo.nl
 
Via deze nieuwsbrief wil ik iedereen alvast een fijne herfstvakantie toewensen en zien we alle kinderen op maandag 31 oktober weer terug op school.

Agenda:
 
21-10     start herfstvakantie (school uit: Turfveldenstr 12.00 u, Plantenlaan 12.15 u)
30-10     einde zomertijd (de klok een uur terug)
02-11     Halloween feest                                             
04-11     rapporten mee naar huis
07-11     voortgangsgesprekken groepen 1 t/m 8
08-11     voortgangsgesprekken groepen 1 t/m 8
12-11     landelijke intocht Sinterklaas op tv
18-11     vrije dag groepen 1 en 2
21-11     studiedag (alle groepen vrij)
25-11     uitgave  Tweelingeninfo
 
15-10     Yousri 1-2a
17-10     Romy 1-2c
21-10     Igor  6/7
22-10     Jayden 6a
24-10     Hana 5a
24-10     Lina 1-2c
25-10     Rital 1-2c
29-10     Liana 1-2a
30-10     Djennah 6/7
30-10     Dogukan  4a
 
  03-11     Hadisa 7a
04-11     Norah 1-2b
04-11     Aicha 3a
04-11     Irfan 8a
05-11     Rosita 8a
05-11     Estella 5a
13-11     Jermely 3a
13-11     Dani 5a
14-11     Yusef 5a
20-11     Tychairo 3a
20-11     Youssef 3a
24-11     Mako 4a
 

Sta jij ook aan?
Dat is dit jaar de slogan van Veilig Verkeer Nederland met betrekking tot het gebruik van de fietsverlichting. Fiets je met fietsverlichting aan, dan verklein je de kans op kleerscheuren. Je valt dan namelijk meer op en ook zie jij de weg voor je een stuk beter. Gelukkig gaan de meeste fietsers goed zichtbaar over straat. Sta jij ook AAN? Binnenkort hebben we op de Turfveldenstraat een fietsverlichting controle. Doet u mee?


Tweelingen info groep 7 
 
Dit jaar hebben wij in groep 7 allemaal nieuwe dingen.  
We hadden op 28-09-2022 kinderpostzegels. Daarmee hebben we bijna €3000 mee opgehaald! 
Dit jaar hebben we ook een fietsexamen.  
Dit zijn twee soorten examens, een theorie op de Chromebook en een praktijk in de wijk. 
We krijgen ook elke week huiswerk. Twee bladzijdes rekenen en twee bladzijdes taal.  
Vanaf dit jaar hebben we ook Engels. 
Aan het einde van het jaar gaan wij op schoolkamp. We verblijven daar vier dagen en doen dan allemaal leuke dingen. 
In groep 7 krijgen wij ook een pré-advies. Dit is een voorlopig advies. 
Wij hebben veel zin in dit jaar!  
 
Groetjes, Muhammed en Lelyan.

Groep 3
 
De eerste weken in groep 3 zitten erop. We hebben al veel geleerd, we kunnen al korte woordjes schrijven en lezen. We kennen de letters i-k-m-s-p-aa-r-e-v-n-t-ee-b-oo al. We hebben ook al een hoop leuke dingen gedaan. Bij het open podium hebben we een versje over een spin gedaan en afgelopen maandag hadden we bij gym een clinic freerunnen.
 
Een paar kinderen vertellen hieronder wat ze ervan vinden in groep 3.
 
Gavino: Ik vind het leuk in groep 3, we leren schrijven. Rekenen is ook leuk en je leert allemaal moeilijke dingetjes. Je kan soms ook nog kiezen. Altijd als we bijna naar huis gaan hebben we een werkje. Daarna gaan we naar huis.
 
Lucas: Ik kan ik groep 3 heel veel leren. Daar kan ik ook veel rekenen. Schrijven gaat ook al goed. Ik kan al steeds meer woordjes lezen en schrijven.
 
Kayden: Groep 3 is heel leuk.
 
Leon: Ik vind het erg leuk om te spelen. Ik speel graag buiten. Rekenen is mijn favoriete vak. We hebben ook leuke rekenspellen.
 
Eldryson: Ik vind het leuk om te rekenen, en schrijven, en taal. Eigenlijk vind ik alles leuk.

Eindhoven, schooljaar 2022-2023
 
Basisschool Tweelingen organiseert elk jaar voor alle kinderen een aantal leuke activiteiten. Denkt u daarbij aan: Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, Pasen, Koningsspelen, schoolreisje, schoolkamp en nog veel meer. Om ervoor te zorgen dat de school deze leuke activiteiten kan blijven organiseren, vragen wij per kind een vrijwillige ouderbijdrage.
 
Voor het schooljaar 2022-2023 bedragen deze kosten:
 
  Ouderbijdrage
Groep 1 t/m 6 € 40,00
Groep 7 en 8 € 79,00
 
Voor de kinderen uit de groepen 7 en 8 zijn de kosten hoger vanwege het schoolkamp. Beide groepen gaan dit schooljaar 4 dagen op kamp (maandag t/m donderdag).
 
Wij verzoeken u dit bedrag vóór 1 januari 2023 te betalen via een overschrijving naar rekeningnummer: NL58 RABO 01531.40.283 ten name van SKPO 17PV Tweelingen oudercommissie. Hierbij graag de naam van uw kind(eren) vermelden.
Bij voorkeur ontvangen wij het geld niet contant.
 
Meedoenbijdrage:
In bepaalde omstandigheden kan het voorkomen dat het voor u niet mogelijk is om de vrijwillige ouderbijdrage te betalen. Dan kunt u bij de gemeente een aanvraag doen voor de meedoenbijdrage. De meedoenbijdrage is een geldbedrag dat u één keer per jaar ontvangt van de gemeente. Hiermee zorgt de gemeente dat iedereen kan meedoen aan een sport, dat u de ouderbijdrage en schoolspullen kunt betalen. Meer informatie kunt u vinden op
https://www.eindhoven.nl/meedoenbijdrage-aanvragen.
 
Heeft u nog vragen over het bovenstaande, neemt u dan contact op met de directie.

Met vriendelijke groet, 
Directie Basisschool Tweelingen.

Kinderboekenweek.                                                                                
We hebben op 6 oktober de Kinderboekenweek 2022 geopend.
Het thema was GI-GA-GROEN.
‚ÄčOp beide locaties hebben we een puzzel opgelost.
De kinderen op de Planetenlaan moesten in de groep een puzzel zoeken. Hierop stond de kaft van een boek van de Kinderboekenweek.
Op de Turfveldenstaat werden QR-codes gezocht dmv een speurtocht rondom de school.
De Kinderboekenweek werd op 14 oktober tijdens het open podium afgesloten.

Kwink.
Dit schooljaar zijn we gestart met een nieuwe methode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling genaamd Kwink. Misschien dat uw kind hier thuis al eens over heeft verteld, of dat u al iets van deze methode in de school heeft zien hangen. We werken o.a. aan het zijn van een veilige groep, hoe we met elkaar omgaan en hoe we in bepaalde situaties kunnen reageren en handelen. Nieuwsgierig geworden naar wat we nog meer doen met Kwink? Onder de link Nieuws vindt u hier meer informatie over. 

Halloween.