Tweelingeninfo April 2023

Schooltijden, kom op tijd!
 
Vrij regelmatig merken we dat er kinderen te laat op school komen. De leerkrachten starten de lessen, direct na de bel. Kinderen die te laat komen, of te laat gebracht worden verstoren de lessen. Voor de duidelijkheid, de groepen 1 t/m 5 starten om 8.45 uur met de lessen (inloop van 8.35 tot 8.45 uur) De begintijd van de groepen 6 t/m 8 is om 8.30 uur (inloop van 8.25 tot 8.30 uur)
Mocht uw kind ziek of afwezig zijn, bel dan voor schooltijd naar school om uw kind af te melden.

Wijziging in de schoolkalender:     
 
Beste ouder(s)/ verzorger(s),
Er is een wijziging in de kalender.
Op vrijdag 30 juni is er een studiedag. Alle kinderen van groepen 1 t/m 8 zijn deze dag vrij.
De studiedag van vrijdag 7 juli vervalt. De kinderen worden dus op deze dag gewoon verwacht op school.

Agenda:
18-04     IEP eindtoets groep 8
19-04     IEP eindtoets groep 8
20-04     schoolfotograaf
21-04     koningsspelen
21-04     12.00  / 12.15 u start meivakantie
22-04     Suikerfeest
27-04     Koningsdag
04-05     Dodenherdenking
05-05     Bevrijdingsdag
09-05     inloop koffieuurtje Planetenlaan / thema opening machines gr 1-2 en Billies
14-05     moederdag
17-05     sportdag
18-05     Hemelvaartsdag
19-05     alle groepen een vrije dag
26-05     uitgave Tweelingeninfo / start Pinkstervakantie
 
 
18-04  Muhammad 1-2b
19-04 Jeraison 3a
22-04 Muhammed 7a
23-04 Gavino 3a

 
   
04-05 Maaida 4a
06-05 Jermaine 1-2b
11-05 Hanae 4a
12-05 Nihla 6a
14-05 Saffier 3a
15-05 Anas 8a
18-05 Ari 3a
21-05 Ayman 4a
24-05 Chévano 1-2a
24-05 Camiel 3a
26-05 Manal 3a

 

Groep 5
 
Ook dit schooljaar hebben wij weer Pasen gevierd met elkaar. Samen paaseieren zoeken, lekker knutselen en een open podium met mooie versjes en leuke dansjes. Twee kinderen vertellen kort een stukje over het Paasfeest.
 
Yusef:
ik wont het heel leuk om pasen te vieren en ik hat een heele leuke dag en we haden het gezelig en het open podium was heel leuk we heben heel leuk ge dansen en leuk paaseiren gezocht en ik wont het een heelle leuke dag
 
Suvientely: 
Ik vond het leuk om pasen te vieren op school want we hebben paas eiren gezocht
En open podium gedaan ons optreden vond ik het leuk om te zingen en sommige
Hebben gedanst en  de andere optredens waren ook heel leuk
En we hebben geknutselt en dat was ook heel leuk we mochten een eendje
Of een paashaas kiezen en ik vond het heel leuk

Groep 6
In de afgelopen periode hebben we het weer behoorlijk druk gehad. Lezen is leuk. Vanuit de bibliotheek zijn we bezig met het project La Bocca. Daarbij is het de bedoeling dat je samen of alleen niet minder dan vijf boeken leest. Van tevoren hebben we een voorspelling gemaakt over welk boek het leukst, spannendst of interessantst zou kunnen zijn. Welke van de vijf het is geworden? Daar komen we binnenkort achter.
Ook bij de creaochtend was het een gezellige boel. De mandjes die we gemaakt hadden zagen er leuk uit. Goed gedaan hoor!
Bij het open podium hadden we wel drie optredens. En dat zag er allemaal prima uit. Er werd zelfs live gezongen. Knap hoor. De afgelopen vrije dagen waren dan ook welkom. Volgende week vrijdag hebben we een sportieve afsluiting in de vorm van de koningsspelen. Aansluitend start de meivakantie. We hebben er zin in!