Organisatie

Op basisschool Tweelingen gaan we voor kansrijk onderwijs met een stevige basis. We geven les volgens het leerstofklassensysteem. Kinderen worden op basis van hun leeftijd ingedeeld in een groep.Binnen de groep mogen de kinderen van en met elkaar leren.

Onze school telt dit schooljaar 10 groepen en een schakelklas. We geven les aan de hand van methodes voor onze basisvakken en zaakvakken. Voor de vakken gymnastiek, beeldend onderwijs en muziek hebben we een vakleerkracht. Binnen de groep is er ook veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling, de omgang met elkaar en studievaardigheden. 

Binnen ons onderwijs is er aandacht voor differentiatie, zowel voor kinderen die een extra ondersteuningsbehoefte  nodig hebben als voor kinderen die uitdaging nodig hebben. We creëren ruimte voor de leerlingen om hun zelfstandigheid te versterken. We dagen uit tot het ontwikkelen van het creatief en flexibel denken en handelen in een innovatieve omgeving

Op basisschool Tweelingen hebben we de volgende groepen:
 • Groep 1/2a
 • Groep 1/2b
 • Groep 1/2c
 • Groep 3a
 • Groep 4a
 • Groep 5a
 • Groep 6a
 • Groep 6/7
 • Groep 7a
 • Groep 8a
 • Schakelklas