Missie en Visie

“Onderzoek de wereld, ontdek je toekomst!”
Eigenaarschap, innovatief, diversiteit en ontwikkeling
 
Basisschool Tweelingen is een interconfessionele basisschool, dat wil zeggen gebaseerd op verschillende geloofsovertuigingen. De school staat open voor alle leerlingen passend binnen onze mogelijkheden. Optimaal ontwikkelen binnen een veilig schoolklimaat is ons uitgangspunt. Veiligheid, waardering en acceptatie en een plek in de buurt bieden voor zowel kinderen, ouders als leerkrachten staat bij ons hoog in het vaandel. In een prettige werkomgeving stellen we hoge, reële eisen aan onze leerlingen, laten we leerlingen onderzoeken en ontdekken wat hun talenten zijn en helpen we ze ontwikkelen zowel cognitief als creatief.
 
We gaan voor kansrijk onderwijs met een stevige basis. We creëren ruimte om de zelfstandigheid te versterken, bieden differentiatie op kennis- en vakgebieden, dagen uit tot het ontwikkelen van creatief en flexibel denken en handelen in een innovatieve omgeving. We bieden daarvoor een breed en gevarieerd onderwijsaanbod. Respectvol en open omgaan met verschillen is voor ons een belangrijk uitgangspunt. Door een open en nieuwsgierige blik te bevorderen, begrijpen, waarderen en accepteren wij elkaar.
 
Inzicht in de individuele ontwikkeling van het kind is van groot belang. Deze doelen bespreken we regelmatig met alle betrokkenen: kinderen, ouders en leerkrachten. We werken handelingsgericht. Ons onderwijs is erop gericht dat leerlingen zich zo goed mogelijk ononderbroken kunnen ontwikkelen en het beste uit zichzelf leren te halen. We vinden het belangrijk dat de leerlingen presteren naar hun mogelijkheden en opbrengsten realiseren die leiden tot passend (vervolg)onderwijs.
 
Strategie en focus
 
Om onze leerlingen in een continu veranderende wereld zo goed mogelijk op hun toekomst voor te bereiden koersen we, naast onze maatschappelijke opdracht, de komende jaren op drie gezamenlijk geformuleerde focuspunten:
  • Uitdagend en innovatief onderwijs;
  • Wereldburgerschap;
  • Duurzaamheid.
Dat doen we onder het motto van ‘Leren met lef’. Meer van jezelf, meer vertrouwen, meer buiten de lijntjes. Elke school bewandelt deze koers vanuit zijn eigen startpunt en op zijn eigen manier, passend bij de ontwikkelfase en eigenheid van de school. De voortgang op de strategie brengen we jaarlijks in beeld door middel van een koerskaart met daarop ‘koerssleutels’, waarover we op school- en bestuursniveau het gesprek met elkaar voeren.
 
Kansrijk onderwijs voor alle leerlingen
De scholen van SKPO zijn meer dan een bestuurlijke eenheid. We vormen een herkenbare groep scholen voor primair onderwijs met een gezamenlijke ambitie, dezelfde waarden en een gedeelde maatschappelijke opdracht: kansrijk onderwijs bieden aan al onze leerlingen. We vinden het belangrijk dat onze doelen en drijfveren zichtbaar zijn door de hele organisatie. Vanuit onze gelijkgestemde basishouding zijn we met elkaar verbonden en versterken we elkaar.
“Onderzoek de wereld, ontdek je toekomst!”
Eigenaarschap, innovatief, diversiteit en ontwikkeling