Innovatief onderwijs

Basisschool Tweelingen leert kinderen vaardigheden voor de toekomst. Ook wel 21-eeuwse vaardigheden genoemd. We volgen een traject om toe te werken naar het worden van een Brainportschool binnen de regio. 

Binnen ons onderwijs besteden we aandacht aan ondernemend, onderzoekend en ontwerpend leren. Binnen onze zaakvakken besteden we veel aandacht aan deze vaardigheden. We werken met de methodes Naut, Meander en Brandaan waarbij de thema's door elkaar verweven zitten en aangeboden worden in de vorm van een overkoepelend thema per periode. In dit thema gaan we aan de slag met kennislessen en lessen waarbij ze het project gaan uitwerken. We stimuleren de nieuwsgierigheid van onze kinderen en laten ze de wereld om zich heen ontdekken. We begeleiden de kinderen bij het ontwikkelen van het creatief-, probleemoplossend en kritisch denken. Er is veel ruimte voor samenwerken, delen en presenteren. 

Daarnaast is er veel aandacht voor Techniek en ICT. We werken met maakboxen van de Maakotheek en met de methode Delta de Draak. Op onze school zijn apparaten en materialen aanwezig om te werken aan de 4 pijlers van ict: informatievaardigheden, ict-basisvaardigheden, computational thinking en mediawijsheid. Vanaf groep 4 heeft iedere leerling bij ons op school de beschikking over een chromebook en zijn er voor de overige groepen iPads en laptops aanwezig.