Externe partners

Basisschool Tweelingen werkt samen met verschillende externe partners:
 

Het schoolbestuur SKPO

Onze school valt onder het bestuur van de Stichting Katholiek en Protestants-christelijk Onderwijs Eindhoven en omgeving (SKPO). Meer informatie over het schoolbestuur kunt u vinden in onze schoolgids en op de site van de SKPO. De SKPO is te bereiken op het volgende adres:   
                                                                         
Vonderweg 12                                                           
5616 RM Eindhoven
tel.: 040 – 259 53 20
fax: 040 – 259 53 21

Heeft u specifieke vragen en bent u opzoek naar de externe vertrouwenspersoon van SKPO? Dan kunt u terecht bij Irene Kersten. U kunt hiervoor terecht via info@rustnaimpact.nl of de website www.rustnaimpact.nl.

Klachtenregeling:
Heeft u een klacht over de school en wilt u weten wat u dan moet doen. Klik dan hier voor de klachtenregeling. 

Openbare bibliotheek                                                    

Basisschool Tweelingen werkt samen met de Openbare Bibliotheek Eindhoven.
Op beide vestigen is een schoolbieb aanwezig.
Wilt u meer informatie over schoolbieb of over boeken lenen? 
Op de site van de 
Openbare Bibliotheek Eindhoven vindt u meer informatie.


Wij-Eindhoven/ Jeugd- en gezinswerker

Met het Wij-Eindhoven biedt mensen ondersteuning op het gebied van:
  • werk en inkomen            
  • zorg en opvoeding
  • huishouden en klussen                                                                            
  • vervoer (mobiliteit)
  • wonen en ontmoeten                                                                         

Wanneer u een vraag heeft en er zelf of samen met andere niet uitkomt, kunt u terecht bij het Wij-team in uw wijk. Binnen de school zijn ook mensen van het Wij-team actief betrokken. Zij nemen deel aan het zorgoverleg en dienen als aanspreekpunt voor de school wanneer er zorgen worden gemaakt over kinderen of gezinnen.

Wilt u meer informatie over WIJ-Eindhoven kijk dan op de site van WijEindhoven of bel met (040) 2388998. Op maandagochtend rond 8.45 is er meestal een medewerker van het Wij-team aanwezig op school aan de Planetenlaan, waar u terecht kunt voor het stellen van vragen of het maken van een afspraak.


Jeugdgezondheidszorg                             

Onze school werkt samen met het team Jeugdgezondheidszorg van de GGD. Dit team bestaat uit 
een jeugdarts, jeugdverpleegkundige, assistent en een medewerker gezondheidsbevordering.
In onze schoolgids vindt u meer informatie over de jeugdgezondheidszorg.

Heeft u overige vragen? 
                                                                                                                              
Kijk op de website 
www.ggdbzo.nl/ouders

  • Stuur een e-mail naar: mijnkindendeggd@ggdbzo.nl
    • Vermeld altijd de voor- en achternaam en geboortedatum van uw kind.
  • Of bel de GGD Brabant-Zuidoost via: 088 0031 414 op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17. 00 uur.