Onderwijs

Missie en Visie

“Onderzoek de wereld, ontdek je toekomst!” Eigenaarschap, innovatief, diversiteit en ontwikkeling   Basisschool Tweelingen is een interconfessionele basisschool, dat wil zeggen gebaseerd op verschillende geloofsovertuigingen. De school staat open voor alle leerlingen passend binnen onze mogelijkheden. Optimaal ontwikkelen binnen een veilig schoolklimaat is ons uitgangspunt. Veiligheid, waardering en acceptatie en een plek in de buurt bieden voor zowel kinderen, ouders als leerkrachten staat bij ons hoog in het vaandel. In een prettige werkomgeving stellen we hoge, reële eisen aan onze leerlingen, laten we leerlingen onderzoeken en ontdekken wat hun talenten zijn en helpen we ze ontwikkelen zowel cognitief als creatief.   We gaan voor kansrijk onderwijs met een stevige basis. We creëren ruimte om de zelfstandigheid te versterken, bieden differentiatie op kennis- en vakgebieden, dagen uit tot het ontwikkelen van creatief en flexibel denken en handelen in een innovatieve omgeving. We bieden daarvoor een breed en gevarieerd onderwijsaanbod. Respectvol en open omgaan met verschillen is voor ons een belangrijk uitgangspunt. Door een open en nieuwsgierige blik te bevorderen, begrijpen, waarderen en accepteren wij elkaar.   Inzicht in de individuele ontwikkeling van het kind is van groot belang. Deze doelen bespreken we regelmatig met alle betrokkenen: kinderen, ouders en leerkrachten. We werken handelingsgericht. Ons onderwijs is erop gericht dat leerlingen zich zo goed mogelijk ononderbroken kunnen ontwikkelen en het beste uit zichzelf leren te halen. We vinden het belangrijk dat de leerlingen presteren naar hun mogelijkheden en opbrengsten realiseren die leiden tot passend (vervolg)onderwijs.   Strategie en focus   Om onze leerlingen in een continu veranderende wereld zo goed mogelijk op hun toekomst voor te bereiden koersen we, naast onze maatschappelijke opdracht, de komende jaren op drie gezamenlijk geformuleerde focuspunten: Uitdagend en innovatief onderwijs; Wereldburgerschap; Duurzaamheid. Dat doen we onder het motto van ‘Leren met lef’. Meer van jezelf, meer vertrouwen, meer buiten de lijntjes. Elke school bewandelt deze koers vanuit zijn eigen startpunt en op zijn eigen manier, passend bij de ontwikkelfase en eigenheid van de school. De voortgang op de strategie brengen we jaarlijks in beeld door middel van een koerskaart met daarop ‘koerssleutels’, waarover we op school- en bestuursniveau het gesprek met elkaar voeren.   Kansrijk onderwijs voor alle leerlingen De scholen van SKPO zijn meer dan een bestuurlijke eenheid. We vormen een herkenbare groep scholen voor primair onderwijs met een gezamenlijke ambitie, dezelfde waarden en een gedeelde maatschappelijke opdracht: kansrijk onderwijs bieden aan al onze leerlingen. We vinden het belangrijk dat onze doelen en drijfveren zichtbaar zijn door de hele organisatie. Vanuit onze gelijkgestemde basishouding zijn we met elkaar verbonden en versterken we elkaar. “Onderzoek de wereld, ontdek je toekomst!” Eigenaarschap, innovatief, diversiteit en ontwikkeling  

Externe partners

Basisschool Tweelingen werkt samen met verschillende externe partners:   Het schoolbestuur SKPO Onze school valt onder het bestuur van de Stichting Katholiek en Protestants-christelijk Onderwijs Eindhoven en omgeving (SKPO). Meer informatie over het schoolbestuur kunt u vinden in onze schoolgids en op de site van de SKPO. De SKPO is te bereiken op het volgende adres:                                                                              Vonderweg 12                                                            5616 RM Eindhoven tel.: 040 – 259 53 20 fax: 040 – 259 53 21 Heeft u specifieke vragen en bent u opzoek naar de externe vertrouwenspersoon van SKPO? Dan kunt u terecht bij Irene Kersten. U kunt hiervoor terecht via info@rustnaimpact.nl of de website www.rustnaimpact.nl. Klachtenregeling: Heeft u een klacht over de school en wilt u weten wat u dan moet doen. Klik dan hier voor de klachtenregeling.  Openbare bibliotheek                                                     Basisschool Tweelingen werkt samen met de Openbare Bibliotheek Eindhoven. Op beide vestigen is een schoolbieb aanwezig. Wilt u meer informatie over schoolbieb of over boeken lenen?  Op de site van de Openbare Bibliotheek Eindhoven vindt u meer informatie. Wij-Eindhoven/ Jeugd- en gezinswerker Met het Wij-Eindhoven biedt mensen ondersteuning op het gebied van: werk en inkomen             zorg en opvoeding huishouden en klussen                                                                             vervoer (mobiliteit) wonen en ontmoeten                                                                          Wanneer u een vraag heeft en er zelf of samen met andere niet uitkomt, kunt u terecht bij het Wij-team in uw wijk. Binnen de school zijn ook mensen van het Wij-team actief betrokken. Zij nemen deel aan het zorgoverleg en dienen als aanspreekpunt voor de school wanneer er zorgen worden gemaakt over kinderen of gezinnen. Wilt u meer informatie over WIJ-Eindhoven kijk dan op de site van WijEindhoven of bel met (040) 2388998. Op maandagochtend rond 8.45 is er meestal een medewerker van het Wij-team aanwezig op school aan de Planetenlaan, waar u terecht kunt voor het stellen van vragen of het maken van een afspraak. Jeugdgezondheidszorg                              Onze school werkt samen met het team Jeugdgezondheidszorg van de GGD. Dit team bestaat uit  een jeugdarts, jeugdverpleegkundige, assistent en een medewerker gezondheidsbevordering. In onze schoolgids vindt u meer informatie over de jeugdgezondheidszorg. Heeft u overige vragen?                                                                                                                                 Kijk op de website www.ggdbzo.nl/ouders Stuur een e-mail naar: mijnkindendeggd@ggdbzo.nl Vermeld altijd de voor- en achternaam en geboortedatum van uw kind. Of bel de GGD Brabant-Zuidoost via: 088 0031 414 op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17. 00 uur.