wijziging voortgangsgesprek

Vanwege nieuwe regels rondom corona mogen wij op dit moment geen oudergesprekken op school houden. Dit mag alleen nog in situaties waarbij een gesprek op school echt nodig is. Dit betekent dat wij komende maandag en dinsdag de voortgangsgesprekken niet op school mogen houden. We zullen de voortgangsgesprekken daarom digitaal gaan doen via Microsoft Teams!!

Uitzondering op deze afspraak zijn de ouders van kinderen in groep 8. Vanwege het voorlopige advies en de uitslag van de intelligentietest NIO worden zij wel op school verwacht voor een gesprek. Voor deze ouders verandert er dus niets


Hoe werkt het:
Alle ouders ontvangen per mail een link voor dit gesprek. Door te klikken op deze link komt u in het videogesprek met de leerkracht. 
Het gesprek vindt plaats op de tijd die u al had afgesproken alleen nu niet meer op school maar via de computer, tablet of telefoon. U voert het gesprek op het apparaat waarop u ook de mail van school ontvangt. Het gesprek duurt net als altijd 10 minuten.

Op de tijd dat u eigenlijk een afspraak op school had, klikt u op de link die u per mail heeft ontvangen. De leerkracht doet dit ook en zo ontstaat een videogesprek. Wel moet u Microsoft Teams installeren op u computer, tablet of telefoon. We vragen u dit voor het gesprek te doen. Denkt u er aan de camera en de microfoon binnen Teams aan te zetten zodat we elkaar kunnen horen en zien. 

Alle kinderen krijgen de rapportmap maandag aan het einde van de schooldag mee naar huis. U kunt deze thuis dan al bekijken. We vragen u tijdens het gesprek de rapportmap er bij te houden.

Uiteraard hadden wij alle ouders het liefste op school gesproken maar helaas is dit niet mogelijk op dit moment vanwege de regels rondom corona.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u deze mailen naar de leerkracht van uw kind. Ook graag even contact opnemen als het voor u niet mogelijk is om digitaal een gesprek met de leerkracht te houden.

Met vriendelijke groet,
Directie basisschool Tweelingen