Voortgangsgesprekken

Vandaag of morgen heeft u een voortgangsgesprek over uw kind. Dit gesprek is digitaal!
Alleen ouders met een kind in groep 8 verwachten wij op school.

U ontvangt via de leerkracht een mail met hierin een link voor het digitale gesprek. Dit gaat via Microsoft Teams. 
Wij vragen u dan ook Microsoft Teams te installeren op uw computer of telefoon.
Het gesprek is op dezelfde tijd als eerder al afgesproken met de leerkracht. Het enige verschil is dat het gesprek nu digitaal is en niet meer bij ons op school.

Kinderen krijgen vandaag de rapportmap mee naar huis. De kinderen van groep 7 ontvangen deze morgen. Hierover heeft u een mail gehad van juffrouw Liz. De kinderen van groep 8 ontvangen de map tijdens het het gesprek.

Als u vragen heeft dan kunt u mailen of bellen met de leerkracht.