Sluiting basisscholen per 16 december

Het zal u waarschijnlijk niet zijn ontgaan maar vandaag zijn nieuwe maatregelen aangekondigd tegen het coronavirus. Een van deze maatregelen is dat alle scholen vanaf aanstaande woensdag (16 december) tot 18 januari gesloten blijven en overgaan op thuisonderwijs. Dit is een stevige maatregel en ook een waar het nodige voor geregeld moet worden door ons maar ook door u als ouders.

Het  betekent dat morgen (dinsdag 15 december) voorlopig de laatste dag is dat de kinderen op school aanwezig zijn. Vandaag en morgen gaan we als team kijken hoe dit thuisonderwijs er uit zal gaan zien. Voor nu kunnen we u vast vertellen dat het een combinatie zal zijn van digitaal les via Microsoft Teams en werken in de boeken en schriften die we in de klas normaal ook gebruiken. Voor de kinderen van de groepen 1-2 zal een andere opzet worden gekozen passend bij hun leeftijd. In de Kerstvakantie zal er geen thuisonderwijs zijn en is het voor alle kinderen vakantie.

Morgen (dinsdag 16 december) krijgen de kinderen in ieder geval materiaal mee waar ze woensdag, donderdag en vrijdag thuis op papier aan moeten werken. Ook zal er in deze drie dagen een online contactmoment met de leerkracht en de klas zijn. Na de kerstvakantie zullen we dan voor de groepen 3 t/m 8 starten met dagelijks digitale instructie en werken in de boeken en schriften vanuit thuis. Voor de kinderen in de groepen 1-2 gaan we ook zorgen voor een passend aanbod. Morgen ontvangt u een mail met verdere uitleg over hoe het een en ander in zijn werk zal gaan of van mij of van de leerkracht van uw kind. Houdt uw mail en onze schoolapp dus goed in de gaten!

Vanwege de sluiting van de school komen ons Kerstontbijt en de geplande kerstactiviteiten helaas te vervallen.

Voor nu hopen wij u voldoende te hebben geïnformeerd en zullen wij morgen de nodige informatie wat betreft thuiswerken met u delen.

Voor vragen kunt ons altijd bereiken via tweelingen@skpo.nl of via het mailadres van de leerkracht.