Nieuws

School weer geheel open

Maandag 8 juni gaat de school weer geheel open en kunnen alle leerlingen weer samen iedere dag naar school. Het thuis onderwijs stopt.   De kinderen dienen gespreid gebracht en gehaald te worden. Hiervoor gelden de volgende tijden: de kinderen van de Turfveldenstraat moeten gebracht worden tussen 08.30u-0.8.45u en de kinderen van de Planetenlaan tussen 08.40-08.55. Houdt hierbij afstand , heb geduld en geef elkaar de ruimte. Op de Turfveldenstraat wachten de kinderen achter de lijn tot de poort open gaat. Kom vooral op tijd naar school maar ook zeker niet te vroeg!! Als de kinderen op school komen dan lopen vanaf komende maandag de kinderen van de groepen 3 t/m 8 gelijk door naar hun eigen klas. De kinderen van de groepen 3 en 4 hoeven dus niet meer te verzamelen op het schoolplein. De kinderen uit de groepen 1-2 verzamelen nog wel bij de eigen leerkracht op het schoolplein. De kinderen van de groepen 1-2 komen binnen en gaan naar huis via de ingang aan de Meteoorstraat. De kinderen van de groepen 3-4 komen binnen en gaan naar huis via de ingang aan de Planetenlaan. De kinderen van de groepen 5-8 uiteraard via de poort aan de Turfveldenstraat. Leerkrachten zijn aanwezig om kinderen naar de klassen te begeleiden. Volwassene houden onderling 1.5m afstand. Dit geldt voor ons teamleden maar ook voor ouders die kinderen komen halen of brengen. Kinderen onderling hoeven geen afstand te houden. Volwassenen tot kinderen wel of zo veel als mogelijk.  Hoesten en niezen in de elleboog en met klachten blijven kinderen en teamleden thuis. Ook als er iemand in het gezin ziek is dan blijft het kind of de leerkracht thuis. U kunt via de GGD dan een test aanvragen. Kinderen moeten gedurende de dag regelmatig handen wassen en/of handen desinfecteren. Wij zorgen ook voor extra schoonmaak in het gebouw van toiletten, trapleuningen, deurknoppen etc. Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd en zijn blij dat we komende week weer met complete klassen aan de slag kunnen om het schooljaar op een prettige manier te kunnen afronden. 

School weer geheel open

Vanaf aanstaande maandag 8 juni verwachten we alle kinderen weer iedere dag op school. De basisscholen gaan weer in zijn geheel open. Dit ook nu uit onderzoeken blijkt dat kinderen nauwelijks besmettelijk zijn en doorgaans alleen lichte klachten krijgen. Uiteraard zullen wij als school ons houden aan alle richtlijnen van de RIVM. Hieronder noemen we de regels en afspraken die tot het einde van dit schooljaar blijven gelden. Ouders mogen niet de school in of op het schoolplein komen. Alle kinderen gaan vanaf 8 juni volledig naar school, hiermee stopt het thuisonderwijs en de noodopvang. Volwassene houden onderling 1.5m afstand. Dit geldt voor ons teamleden maar ook voor ouders die kinderen komen halen of brengen. Kinderen onderling hoeven geen afstand te houden. Volwassenen tot kinderen wel of zo veel als mogelijk.  Hoesten en niezen in de elleboog en met klachten blijven kinderen en teamleden thuis. Ook als er iemand in het gezin ziek is dan blijft het kind of de leerkracht thuis. U kunt via de GGD dan een test aanvragen. Kinderen moeten gedurende de dag regelmatig handen wassen en/of handen desinfecteren. Wij zorgen ook voor extra schoonmaak in het gebouw van toiletten, trapleuningen, deurknoppen etc. De kinderen dienen gespreid gebracht en gehaald te worden. Hiervoor gelden de volgende tijden: de kinderen van de Turfveldenstraat moeten gebracht worden tussen 08.30u-0.8.45u en de kinderen van de Planetenlaan tussen 08.40-08.55. Houdt hierbij afstand , heb geduld en geef elkaar de ruimte. Het buiten spelen zal gebeuren met de eigen klas en dezelfde groepen. Dit betekent dat de kinderen van de groepen 1-2 samen spelen, de kinderen van de groepen 3-4, de kinderen van de groepen 5-6 en de kinderen van de groepen 7-8. Dit geldt voor alle pauzes en buitenspeeltijden.  Op de Turfveldenstraat wachten de kinderen achter de lijn tot de poort open gaat. Kom vooral op tijd naar school maar ook zeker niet te vroeg!! Als de kinderen op school komen dan lopen vanaf komende maandag de kinderen van de groepen 3 t/m 8 gelijk door naar hun eigen klas. De kinderen van de groepen 3 en 4 hoeven dus niet meer te verzamelen op het schoolplein. De kinderen uit de groepen 1-2 verzamelen nog wel bij de eigen leerkracht op het schoolplein. De kinderen van de groepen 1-2 komen binnen en gaan naar huis via de ingang aan de Meteoorstraat. De kinderen van de groepen 3-4 komen binnen en gaan naar huis via de ingang aan de Planetenlaan. De kinderen van de groepen 5-8 uiteraard via de poort aan de Turfveldenstraat. Leerkrachten zijn aanwezig om kinderen naar de klassen te begeleiden. De school is weer op de normale tijd uit. Dit betekent voor de Turfveldenstraat om 14.45u en voor de Planetenlaan om 15.00u. Ouders wachten buiten de poort. Leerkrachten brengen de kinderen naar buiten. De klassen komen gespreid naar buiten dus mogelijk moet u even wachten. Na school gaat iedereen direct naar huis of naar de BSO. Oudergesprekken zullen zo veel mogelijk via de telefoon of mail plaatsvinden. Alleen in urgente gevallen zullen we een oudergesprek op school laten plaatsvinden. Wilt u de leerkracht spreken dan kan dit telefonisch of via de mail. Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd en zijn blij dat we komende week weer met complete klassen aan de slag kunnen om het schooljaar op een prettige manier te kunnen afronden. 

Belangrijk!! Thuiswerk update 4

Beste ouders/verzorgers, Gisteravond is bekend gemaakt dat alle maatregelen in strijd tegen corona verlengd zullen worden t/m 28 april. Dit betekent dat de scholen tot die tijd ook dicht zullen blijven. Aansluitend hebben we dan ook te maken met de meivakantie. Concreet betekent dit dat de scholen op zijn vroegst op 11 mei mogelijk hun deuren weer openen. En dat is nog een lange periode... Vanochtend hebben we als team dan ook overlegd hoe we het onderwijs en contact met de leerlingen en ouders in de periode tot de meivakantie vorm willen geven.  Vanaf komende week zullen wij ons onderwijs gaan aanbieden via Snappet. Dit is een digitale omgeving waarin we onze gebruikelijke lesmethodes kunnen gebruiken. Uw kind zal dan aan de lesstof gaan werken die we normaal ook in de klas gebruiken alleen nu dan digitaal. Hiermee voorkomen wij dat we te ver achter gaan lopen in de methodes en lesstof mogelijk niet afkrijgen. Ook is er met Snappet een mogelijkheid tot het krijgen van uitleg en een chatfunctie om uitleg te krijgen. Daarnaast zal Junior Einstein klaar gezet worden met extra oefenmateriaal, wereldoriëntatie en bijvoorbeeld Engels of verkeer. Sommige vakgebieden zijn afhankelijk van de groep van uw kind. Voor de groepen 1-2 zal de werkwijze niet anders zijn dan in de afgelopen periode. En in bepaalde onderbouwgroepen zal ook materiaal op papier klaarliggen om bijvoorbeeld het leren schrijven door te laten lopen. U hoort dit dan van de leerkracht van uw kind per mail. Naast schoolwerk willen wij vanaf volgende week starten met contactmomenten tussen de leerling en de leerkracht. Dit kan telefonisch of via een videogesprek. Wij horen graag van de kinderen hoe het met ze gaat, of er vragen zijn of gewoon een gezellig praatje. De leerkracht zal u hiervoor benaderen. Het gaat hier om individueel contact tussen leerkracht-leerling-ouder. Op dit moment gaan wij niet aan de slag om hier groepsactiviteiten voor te ontwikkelen omdat hier de vraag en mogelijkheden heel wisselend in zijn. Wel is er natuurlijk de mogelijkheid om kinderen zelf onderling contact te laten hebben via bijvoorbeeld videobellen of chatprogramma's.  Ook zijn wij bezig de schoolbibliotheek open te gaan stellen om kinderen de mogelijkheid te bieden boeken te lenen. Hierover ontvangt u binnenkort meer informatie want dit moet natuurlijk georganiseerd worden omdat ook wij natuurlijk niet te veel mensen in ons gebouw mogen ontvangen.  Hopende u voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. De verdere informatie over de lesstof en het contact tussen leerkracht en leerling ontvangt u deze week per mail van de groepsleerkracht. Hier kunt u ook altijd terecht met vragen. Voor deze week moeten de kinderen het schoolwerk via Junior Einstein verder afmaken en vanaf 6 april starten we met thuiswerk zoals hierboven beschreven.

Update week 3 sluiting scholen

Beste ouders/verzorgers, Ondertussen gaan we de derde week met elkaar in dat de scholen gesloten zijn en de kinderen thuis werken aan  het schoolwerk. De kinderen werken hard en we weten dat ook jullie als ouders druk zijn met het helpen en ondersteunen van de kinderen. Dit ook vaak nog in combinatie met zelf (thuis) werken. Waarschijnlijk voor velen een pittige klus. Morgenavond wordt door de overheid bekend gemaakt wat de verdere maatregelen zijn en hoe lang deze nog zullen duren. Vandaag hebben we al gehoord via de media dat de maatregelen verlengd gaan worden. Dit betekent ook dat de scholen naar grote waarschijnlijkheid ook langer dicht zullen blijven. Wij zullen dan woensdag als team met elkaar beslissen hoe we de komende tijd verder vorm zullen gaan geven aan het onderwijs op afstand. Ook zullen wij hier in meenemen hoe we contact tussen de leerkracht en leerling de komende tijd willen laten plaatsvinden. Dit kan zijn contact over het schoolwerk maar bijvoorbeeld ook een stukje persoonlijk contact. Als het goed is, heeft u vandaag via de leerkracht het schoolwerk voor deze week ontvangen. Als er vragen zijn dan kunt altijd mailen met de leerkracht of ons per mail vragen even telefonisch contact op te nemen. Tijdens de gebruikelijke schooltijden is de school ook altijd te bereiken op onze locatie aan de Planetenlaan. Zodra we meer weten zullen we u mailen over het vervolg.Ondertussen kunt u ook de groep van uw kind volgen via onze schoolapp. Controleert u anders eens of u de persoonlijke groepspagina van uw kind al volgt! Groeten team basisschool Tweelingen

Thuiswerk week 2

Beste ouders/verzorgers, Vandaag is de tweede week ingegaan dat de scholen gesloten zijn vanwege het Coranavirus. Kinderen moeten thuis hun schoolwerk maken. Een vreemde situatie voor ons maar waarschijnlijk ook voor u. Vandaag heeft de leerkracht van uw kind het werk voor deze week weer klaargezet in Junior Einstein. En ook Squla raden wij aan als extra oefenmateriaal. In de onderbouw hebben kinderen naast digitaal werk ook werk op papier gekregen. We hebben afgelopen week gezien dat de kinderen thuis hard gewerkt hebben en veel hebben gedaan. Wij kunnen volgen wat uw kind maakt , hoe het wordt gemaakt en hoe lang er wordt gewerkt. Als het nodig is, kan de leerkracht dan ook via mail met u contact zoeken over de resultaten of over de hoeveelheid gemaakt werk. We begrijpen dat het mogelijk lastig is om uw kind thuis aan het schoolwerk te laten werken. U kan dan altijd contact opnemen met de leerkracht via de mail of met de school op tweelingen@skpo.nl  Wij willen wel aangeven dat het maken van het schoolwerk niet vrijblijvend is. Het is natuurlijk geen extra vakantie en we doen dit zodat uw kind over een aantal weken geen achterstand heeft opgelopen. En tegelijk zorgt het dagelijks werken aan het schoolwerk voor een vast ritme en structuur. Naast werken voor school is er natuurlijk ook tijd voor ontspanning. Laat uw kind een boek lezen, op een veilige manier een frisse neus halen of iets knutselen. Hieronder vindt u nog een aantal links die hier mogelijk bij kunnen helpen. https://www.gratisboekendownloaden.net/ https://www.bol.com/nl/m/thuisblijvertjes/ https://www.onlinebibliotheek.nl/luisterbieb.html  (ook app van te downloaden) https://www.onlinebibliotheek.nl/e-books/jeugd-en-jongeren.html (ook enkele e-books gratis) http://www.gratiskinderboek.nl/ http://www.mies.ink/blog/help-jij-mee-een-prentenboek-te-maken-1 www.smartgameslive.com Wederom veel succes met het schoolwerk wat deze week klaarstaat. Bij vragen kunt u ons altijd per mail bereiken. Met vriendelijke groet, Moniek de Ridder Directeur basisschool Tweelingen

Update Thuis werken voor school

Beste ouders/verzorgers, Sinds begin deze week kunnen alle kinderen thuis aan de slag met hun schoolwerk. Via Junior Einstein zet de leerkracht van uw kind voor diverse vakken opdrachten klaar om te maken. Ook kunnen de kinderen aan de slag met Squla of een (informatief) boek lezen. Het blijft vreemd een school zonder kinderen maar voor nu zijn we blij dat we de kinderen op deze manier toch lesstof kunnen aanbieden. Voor de onderbouw (groep 1-4) zijn er ook een aantal materialen op papier meegegeven. Doordat heel Nederland natuurlijk gebruik maakt van de oefenprogramma's voor thuis zijn de servers helaas wel eens overbelast. Het inloggen wil dan niet altijd gelijk lukken. De uitgeverijen zijn hard aan het werk om deze problemen op te lossen.  Toch kiezen wij er op dit moment voor om het thuiswerk via internet aan te bieden. Dit ook omdat de leerkrachten dan kunnen zien hoe uw kind de lesstof heeft gemaakt en welke stof nog moeilijk is of dat er meer of minder werk klaargezet moet worden. Daarnaast hebben de kinderen uit de onderbouw aanvullend werk op papier meegekregen. Voor nu is dit alleen voor de kinderen van de onderbouw  omdat we merken dat zij niet altijd met de digitale programma's vooruit kunnen. De leerkracht van uw kind informeert uw per mail als er nieuw werk klaar staat of als er toch iets op papier klaarligt. Ook voor vragen of hulp bij het thuiswerk kunt u mailen met de leerkracht van uw kind. Daarnaast kunt u ons altijd bereiken via: tweelingen@skpo.nl    Belangrijk: Mocht het zo zijn dat u de afgelopen dagen nog geen mail heeft ontvangen van school neemt u dan even contact met ons op!!  Dit kan via tweelingen@skpo.nl. Mogelijk herkent u mailbox de afzender dan niet als veilige afzender. Met vriendelijke groet, Moniek de Ridder Directeur