Nieuws

School weer geheel open

Maandag 8 juni gaat de school weer geheel open en kunnen alle leerlingen weer samen iedere dag naar school. Het thuis onderwijs stopt.   De kinderen dienen gespreid gebracht en gehaald te worden. Hiervoor gelden de volgende tijden: de kinderen van de Turfveldenstraat moeten gebracht worden tussen 08.30u-0.8.45u en de kinderen van de Planetenlaan tussen 08.40-08.55. Houdt hierbij afstand , heb geduld en geef elkaar de ruimte. Op de Turfveldenstraat wachten de kinderen achter de lijn tot de poort open gaat. Kom vooral op tijd naar school maar ook zeker niet te vroeg!! Als de kinderen op school komen dan lopen vanaf komende maandag de kinderen van de groepen 3 t/m 8 gelijk door naar hun eigen klas. De kinderen van de groepen 3 en 4 hoeven dus niet meer te verzamelen op het schoolplein. De kinderen uit de groepen 1-2 verzamelen nog wel bij de eigen leerkracht op het schoolplein. De kinderen van de groepen 1-2 komen binnen en gaan naar huis via de ingang aan de Meteoorstraat. De kinderen van de groepen 3-4 komen binnen en gaan naar huis via de ingang aan de Planetenlaan. De kinderen van de groepen 5-8 uiteraard via de poort aan de Turfveldenstraat. Leerkrachten zijn aanwezig om kinderen naar de klassen te begeleiden. Volwassene houden onderling 1.5m afstand. Dit geldt voor ons teamleden maar ook voor ouders die kinderen komen halen of brengen. Kinderen onderling hoeven geen afstand te houden. Volwassenen tot kinderen wel of zo veel als mogelijk.  Hoesten en niezen in de elleboog en met klachten blijven kinderen en teamleden thuis. Ook als er iemand in het gezin ziek is dan blijft het kind of de leerkracht thuis. U kunt via de GGD dan een test aanvragen. Kinderen moeten gedurende de dag regelmatig handen wassen en/of handen desinfecteren. Wij zorgen ook voor extra schoonmaak in het gebouw van toiletten, trapleuningen, deurknoppen etc. Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd en zijn blij dat we komende week weer met complete klassen aan de slag kunnen om het schooljaar op een prettige manier te kunnen afronden. 

School weer geheel open

Vanaf aanstaande maandag 8 juni verwachten we alle kinderen weer iedere dag op school. De basisscholen gaan weer in zijn geheel open. Dit ook nu uit onderzoeken blijkt dat kinderen nauwelijks besmettelijk zijn en doorgaans alleen lichte klachten krijgen. Uiteraard zullen wij als school ons houden aan alle richtlijnen van de RIVM. Hieronder noemen we de regels en afspraken die tot het einde van dit schooljaar blijven gelden. Ouders mogen niet de school in of op het schoolplein komen. Alle kinderen gaan vanaf 8 juni volledig naar school, hiermee stopt het thuisonderwijs en de noodopvang. Volwassene houden onderling 1.5m afstand. Dit geldt voor ons teamleden maar ook voor ouders die kinderen komen halen of brengen. Kinderen onderling hoeven geen afstand te houden. Volwassenen tot kinderen wel of zo veel als mogelijk.  Hoesten en niezen in de elleboog en met klachten blijven kinderen en teamleden thuis. Ook als er iemand in het gezin ziek is dan blijft het kind of de leerkracht thuis. U kunt via de GGD dan een test aanvragen. Kinderen moeten gedurende de dag regelmatig handen wassen en/of handen desinfecteren. Wij zorgen ook voor extra schoonmaak in het gebouw van toiletten, trapleuningen, deurknoppen etc. De kinderen dienen gespreid gebracht en gehaald te worden. Hiervoor gelden de volgende tijden: de kinderen van de Turfveldenstraat moeten gebracht worden tussen 08.30u-0.8.45u en de kinderen van de Planetenlaan tussen 08.40-08.55. Houdt hierbij afstand , heb geduld en geef elkaar de ruimte. Het buiten spelen zal gebeuren met de eigen klas en dezelfde groepen. Dit betekent dat de kinderen van de groepen 1-2 samen spelen, de kinderen van de groepen 3-4, de kinderen van de groepen 5-6 en de kinderen van de groepen 7-8. Dit geldt voor alle pauzes en buitenspeeltijden.  Op de Turfveldenstraat wachten de kinderen achter de lijn tot de poort open gaat. Kom vooral op tijd naar school maar ook zeker niet te vroeg!! Als de kinderen op school komen dan lopen vanaf komende maandag de kinderen van de groepen 3 t/m 8 gelijk door naar hun eigen klas. De kinderen van de groepen 3 en 4 hoeven dus niet meer te verzamelen op het schoolplein. De kinderen uit de groepen 1-2 verzamelen nog wel bij de eigen leerkracht op het schoolplein. De kinderen van de groepen 1-2 komen binnen en gaan naar huis via de ingang aan de Meteoorstraat. De kinderen van de groepen 3-4 komen binnen en gaan naar huis via de ingang aan de Planetenlaan. De kinderen van de groepen 5-8 uiteraard via de poort aan de Turfveldenstraat. Leerkrachten zijn aanwezig om kinderen naar de klassen te begeleiden. De school is weer op de normale tijd uit. Dit betekent voor de Turfveldenstraat om 14.45u en voor de Planetenlaan om 15.00u. Ouders wachten buiten de poort. Leerkrachten brengen de kinderen naar buiten. De klassen komen gespreid naar buiten dus mogelijk moet u even wachten. Na school gaat iedereen direct naar huis of naar de BSO. Oudergesprekken zullen zo veel mogelijk via de telefoon of mail plaatsvinden. Alleen in urgente gevallen zullen we een oudergesprek op school laten plaatsvinden. Wilt u de leerkracht spreken dan kan dit telefonisch of via de mail. Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd en zijn blij dat we komende week weer met complete klassen aan de slag kunnen om het schooljaar op een prettige manier te kunnen afronden.