Nieuws

Thuisonderwijs en sluiting scholen

Beste ouders/verzorgers, Vanaf morgen gaan de scholen dicht. Gisteren hebben we u een eerste mail gestuurd. In deze mail willen we alvast een aantal belangrijke aandachtspunten met u delen: Vandaag krijgen de kinderen van de groepen 3 t/m 8 op papier oefenstof mee waar ze de komende drie dagen aan kunnen werken. De kinderen van de groepen 1-2 kunnen vanaf morgen met de padlet aan de slag. De leerkracht van uw kind houdt u per mail op de hoogte van hoe het thuisonderwijs er uit zal gaan zien en wat wij van de kinderen verwachten. Zorgt u er dus voor dat wij over het juiste emailadres beschikken en u de mail dagelijks leest.  De dagen voor de Kerstvakantie zullen wij gebruiken als voorbereiding en testen van het onderwijs op afstand. De kinderen uit de groepen 3 t/m 8 zullen dan ook aankomende donderdag al een moment van contact hebben via Teams. Per mail ontvangt u vandaag een uitleg over hoe u Teams moet installeren. Controleer hiervoor u mail of neem contact op met de leerkracht. Vanaf maandag 4 januari krijgen de kinderen van de groepen 3 t/m 8 online les via Teams in combinatie met schriftelijk werken. Hiervoor zullen de boeken en schriften volgens een tijdschema opgehaald dienen te worden. Dit ophalen gebeurt op 4 januari in de ochtend. De exacte tijd ontvangt u via de leerkracht. De lessen zullen gegeven worden via een tijdschema en weekplanning. Ook dit ontvangt u via de leerkracht. De kinderen van de groepen 1-2 krijgen na de Kerstvakantie onderwijs via werkboekjes, de digitale padlet en zullen contactmomenten hebben met de leerkracht via Teams.  Zoals in de vorige periode van thuisonderwijs willen we ook nu weer laptops of tablets beschikbaar stellen voor het online werken. Het aantal uit te lenen apparaten is beperkt. We willen u dan ook nadrukkelijk vragen hier alleen gebruik van te maken als het echt niet anders opgelost kan worden. Een uitleenformulier moet hiervoor ondertekend worden en deze uitleen zal plaatsvinden op 4 januari. Als u echt een apparaat van school moet lenen kunt u hiervoor een mail sturen naar de leerkracht van uw kind. Noodopvang: Wanneer er sprake is van een cruciaal beroep mogen ouders op die werkdag gebruik maken van noodopvang. Zeker als maar een ouder een cruciaal beroep uitoefent, willen we vragen de aanvraag hiervoor alleen te doen als het echt nodig is. Het is voor de school moeilijk om noodopvang te bieden en tegelijkertijd ook aandacht en onderwijs te geven aan de kinderen die thuis zijn. De tijden voor de noodopvang zijn de  normale schooltijden. Kinderen nemen die dag zelf eten en drinken mee. De noodopvang vindt plaats op onze locatie aan de Turfveldenstraat. De kinderen zullen hier opgevangen worden op ons leerplein. Het thuiswerk dient meegebracht te worden. Het aanvragen van de noodopvang dient via mail te gebeuren bij de directie van de school. U stuurt hiervoor een mail naar tweelingen@skpo.nl. De aanvraag dient voor elke week afzonderlijk gedaan te worden. En nogmaals het verzoek hier alleen gebruik van te maken als het echt niet anders kan.   De komende dagen en weken zullen wederom een uitdaging voor ons allemaal worden. We hopen samen met u de komende weken voor de kinderen toch zinvol, leerzaam en prettig te maken. Wanneer u met vragen zit dan horen wij dit graag. Blijf alert op de maatregelen en blijf ook allemaal gezond!! Met vriendelijke groet, Directie basisschool Tweelingen  

Sluiting basisscholen per 16 december

Het zal u waarschijnlijk niet zijn ontgaan maar vandaag zijn nieuwe maatregelen aangekondigd tegen het coronavirus. Een van deze maatregelen is dat alle scholen vanaf aanstaande woensdag (16 december) tot 18 januari gesloten blijven en overgaan op thuisonderwijs. Dit is een stevige maatregel en ook een waar het nodige voor geregeld moet worden door ons maar ook door u als ouders. Het  betekent dat morgen (dinsdag 15 december) voorlopig de laatste dag is dat de kinderen op school aanwezig zijn. Vandaag en morgen gaan we als team kijken hoe dit thuisonderwijs er uit zal gaan zien. Voor nu kunnen we u vast vertellen dat het een combinatie zal zijn van digitaal les via Microsoft Teams en werken in de boeken en schriften die we in de klas normaal ook gebruiken. Voor de kinderen van de groepen 1-2 zal een andere opzet worden gekozen passend bij hun leeftijd. In de Kerstvakantie zal er geen thuisonderwijs zijn en is het voor alle kinderen vakantie. Morgen (dinsdag 16 december) krijgen de kinderen in ieder geval materiaal mee waar ze woensdag, donderdag en vrijdag thuis op papier aan moeten werken. Ook zal er in deze drie dagen een online contactmoment met de leerkracht en de klas zijn. Na de kerstvakantie zullen we dan voor de groepen 3 t/m 8 starten met dagelijks digitale instructie en werken in de boeken en schriften vanuit thuis. Voor de kinderen in de groepen 1-2 gaan we ook zorgen voor een passend aanbod. Morgen ontvangt u een mail met verdere uitleg over hoe het een en ander in zijn werk zal gaan of van mij of van de leerkracht van uw kind. Houdt uw mail en onze schoolapp dus goed in de gaten! Vanwege de sluiting van de school komen ons Kerstontbijt en de geplande kerstactiviteiten helaas te vervallen. Voor nu hopen wij u voldoende te hebben geïnformeerd en zullen wij morgen de nodige informatie wat betreft thuiswerken met u delen. Voor vragen kunt ons altijd bereiken via tweelingen@skpo.nl of via het mailadres van de leerkracht. 

wijziging voortgangsgesprek

Vanwege nieuwe regels rondom corona mogen wij op dit moment geen oudergesprekken op school houden. Dit mag alleen nog in situaties waarbij een gesprek op school echt nodig is. Dit betekent dat wij komende maandag en dinsdag de voortgangsgesprekken niet op school mogen houden. We zullen de voortgangsgesprekken daarom digitaal gaan doen via Microsoft Teams!! Uitzondering op deze afspraak zijn de ouders van kinderen in groep 8. Vanwege het voorlopige advies en de uitslag van de intelligentietest NIO worden zij wel op school verwacht voor een gesprek. Voor deze ouders verandert er dus niets Hoe werkt het: Alle ouders ontvangen per mail een link voor dit gesprek. Door te klikken op deze link komt u in het videogesprek met de leerkracht.  Het gesprek vindt plaats op de tijd die u al had afgesproken alleen nu niet meer op school maar via de computer, tablet of telefoon. U voert het gesprek op het apparaat waarop u ook de mail van school ontvangt. Het gesprek duurt net als altijd 10 minuten. Op de tijd dat u eigenlijk een afspraak op school had, klikt u op de link die u per mail heeft ontvangen. De leerkracht doet dit ook en zo ontstaat een videogesprek. Wel moet u Microsoft Teams installeren op u computer, tablet of telefoon. We vragen u dit voor het gesprek te doen. Denkt u er aan de camera en de microfoon binnen Teams aan te zetten zodat we elkaar kunnen horen en zien.  Alle kinderen krijgen de rapportmap maandag aan het einde van de schooldag mee naar huis. U kunt deze thuis dan al bekijken. We vragen u tijdens het gesprek de rapportmap er bij te houden. Uiteraard hadden wij alle ouders het liefste op school gesproken maar helaas is dit niet mogelijk op dit moment vanwege de regels rondom corona. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u deze mailen naar de leerkracht van uw kind. Ook graag even contact opnemen als het voor u niet mogelijk is om digitaal een gesprek met de leerkracht te houden. Met vriendelijke groet, Directie basisschool Tweelingen

Kinderpostzegelactie 2020

Wat doet mijn kind eigenlijk precies tijdens de Kinderpostzegelactie? Je hoort enthousiaste verhalen over filmpjes van een bekende YouTuber (Dylan Haegens) en het verkopen van producten via een eigen webwinkel. En dan staat er ook ineens een verkoopbox thuis op tafel. Lees hier meer over de actie en hoe jouw kind een waardevolle bijdrage levert. De Kinderpostzegelactie 2020 Voor kinderen, door kinderen. Elk jaar gaan zo’n 140.000 kinderen langs de deuren zodat andere kinderen een betere toekomst krijgen. En dat al generaties lang. De Kinderpostzegelactie wordt dit jaar voor de 72ste keer gehouden en en daar zijn we best trots op! De actie is van woensdag 23 september t/m woensdag 30 september. Dit jaar zetten de kinderen zich in voor de ruim 90.000 kinderen in ons land die geen veilige thuisbasis hebben. Geweldig dat jouw kind zich voor deze groep kwetsbare kinderen inzet, ze hebben de hulp hard nodig! De kinderen kunnen Kinderpostzegels verkopen, maar natuurlijk ook kaarten voor de feestdagen en andere leuke producten zoals anemonenbollen en blikjes met vrolijke Dummie de Mummie-pleisters. Daarnaast kan er dit jaar ook weer gekozen worden voor een eenmalige donatie voor een veilig thuis. De actie in aangepaste vorm Op actiekpz.nl vind je alle informatie over hoe we de Kinderpostzegelactie hebben aangepast aan de geldende coronamaatregelen. Met korte video's leggen we uit hoe de kinderen de producten kunnen verkopen met de verkoopbox, maar ook hoe ze digitaal langs de deuren kunnen gaan. We kunnen ons namelijk voorstellen dat kinderen het vanwege corona niet prettig vinden om aan te bellen, dus zijn er meerdere mogelijkheden om toch mee te doen.

Kies je sport

Kies je sport Beste ouder(s)/verzorger(s),   Vandaag ontvangt uw kind weer een boekje van ‘Kies je Sport’. Kies je Sport is een project van Eindhoven Sport dat kinderen de mogelijkheid geeft om kennis te ma- ken met een sport en sportaanbieder naar keuze. Zo kunnen kinderen op een laagdrempelige manier ontdekken wat het beste bij hen past en op deze manier met plezier (blijven) sporten of bewegen.   Meedoen Tussen 18 september en 15 november bieden Eindhovense sportaanbieders kennismakingscur- sussen aan voor kinderen in het basisonderwijs. Het aanbod bestaat uit twee tot vier lessen op de locatie van de sportaanbieder. Deze editie kan er weer worden gekozen uit diverse cur- sussen, meer dan 130. Deze zijn te vinden op de website eindhovensport.nl/kiesjesport. Het programma Kies je Sport wordt elk voorjaar en najaar herhaald, steeds met een nieuw aanbod.   Inschrijven Enthousiast geworden? Inschrijven voor een cursus kan via eindhovensport.nl/kiesjesport van 2 t/m 16 september 2020. Als ouder of verzorger selecteer je op de website een cursus, je vult je gegevens in en schrijft je kind(eren) zo direct in. De sportaanbieder ontvangt per e-mail een aanmelding met de door jou ingevulde gegevens en je kind kan komen meedoen.   Vragen Heb je vragen over een specifieke sport of sportaanbieder, dan kun je contact opnemen met de sportaanbieder die bij het kennismakingsaanbod staat. Dit geldt ook wanneer je jouw kind weer wilt afmelden voor een les of cursus. Wil je meer weten over het project Kies je Sport, dan kun je contact opnemen met mij, Mark van Ginneken, sportregisseur van Eindhoven Sport. Mijn tele- foonnummer is 06 43 83 74 78 en mijn e-mailadres m.van.ginneken@eindhoven.nl. Eindhoven Sport is een onderdeel van gemeente Eindhoven.