Update Nieuwbouw. December 2022

Zoals u wellicht zelf heeft kunnen zien op de bouwplaats, schieten ze al aardig op met de bouw van ons nieuwe schoolgebouw. We gaan inmiddels flink de hoogte in en vanuit binnen worden bepaalde ruimtes al zichtbaar. Hieronder een aantal foto's: (van links naar rechts ziet u de gymzaal, de kantoorruimtes, de speelzaal en de speelzaal met zicht op de ruimtes van Billies)