Na lang wachten goed nieuws

Na lang wachten zijn we erg blij dat we eindelijk goed nieuws kunnen vertellen over de bouwplannen voor onze nieuwe basisschool en kinderopvang oftewel; Spilcentrum Eckart.
Via deze weg willen wij jullie informeren over de stand van zaken van de sloop van Sporthal Eckart en over de nieuwbouwplannen voor het spilcentrum Eckart, bestaande uit basisschool Tweelingen en kinderopvang Billies.
De gemeente Eindhoven en SKPO werken hierbij samen, waarbij de gemeente verantwoordelijk is voor de sloop van sporthal Eckart en schoolbestuur SKPO verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van het spilcentrum.

Sloop sporthal Eckart:
Zoals jullie misschien al hebben gemerkt is de sporthal leeg en vinden er geen sportactiviteiten meer plaats. Tot december 2020 wordt de sporthal tijdelijk gebruikt door Switch, een organisatie die zich richt op het begeleiden van jongeren. De start van de sloop van sporthal Eckart staat op dit moment gepland in de tweede week van december 2020. De oplevering van de grond staat gepland voor medio maart 2021. (afhankelijk van de weersomstandigheden).

Nieuwbouw Spilcentrum Eckart:
Op dit moment zijn we samen met de architect bezig met het ontwerpen van het nieuwe Spilcentrum Eckart.
Wij vinden het belangrijk dat jullie hiervan op de hoogte zijn en willen jullie graag de komende maanden hiervan op de hoogte houden. Meer informatie hierover volgt snel.